Positionering

Ju starkare position du har i mottagarens hjärna desto mer säljer ditt varumärke. Stämmer verkligen det?

Välkommen in för att resonera vidare om sambanden mellan positionering, varumärket och faktisk försäljning...